Obsah:

Na dvouatomové molekule?
Na dvouatomové molekule?
Anonim

definice. Dvouatomové molekuly obsahují dva atomy, které jsou chemicky vázané. Pokud jsou dva atomy totožné, jako například v molekule kyslíku (O2), tvoří homonukleární dvouatomovou molekulu, zatímco pokud jsou atomy různé, jako u oxidu uhelnatého molekula (CO), tvoří…

Jak se tvoří dvouatomové molekuly?

Diatomické molekuly jsou molekuly se dvěma atomy ve své struktuře. Mohou to být dva atomy připojené k jednomu jádru nebo dva atomy připojené k více než jednomu jádru (heteronukleární). … Když se dva nebo více atomů spojí, vytvoří molekulu.

Jaká jsou pravidla pro dvouatomové molekuly?

V periodické tabulce je 7 dvouatomových molekulárních prvků. Když jsou v elementárním stavu (všichni sami, nejsou svázáni ve sloučenině) musí mít za sebou dolní index 2. Každá molekula se skládá ze dvou atomů látky.

Je dvouatomová molekula sloučenina?

Není to ne sloučenina, protože je vyrobena z atomů pouze jednoho prvku – kyslíku. Tento typ molekuly se nazývá dvouatomová molekula, molekula vytvořená ze dvou atomů stejného typu.

Co není molekula?

Co není molekula? Jednotlivé atomy prvků nejsou molekuly. Jediný kyslík, O, není molekula. Když se kyslík váže na sebe (např. O2, O3) nebo na jiný prvek (např. oxid uhličitý nebo CO 2), vznikají molekuly.

Diatomické prvky a molekuly

Populární téma

Výběr redakce