Obsah:

V multikulturní výchově je kladen velký důraz na?
V multikulturní výchově je kladen velký důraz na?
Anonim

Někteří se domnívají, že myšlenka multikulturní výchovy spíše rozděluje kultury namísto budování tolerance mezi nimi. … Jiní se domnívají, že multikulturní výchova narušuje to, aby dítě vyjadřovalo svou vlastní individualitu tím, že klade příliš velký důraz na etnické nebo rasové pozadí.

Na co se zaměřuje multikulturní výchova?

Multikulturní vzdělávání se zaměřuje na pěstování obdivu a uznání rozmanitého etnokulturního dědictví u mladých myslí. Děti jsou nasávány většími znalostmi a porozuměním o tom, jak se chovat kulturněji odpovědným způsobem. Získávají dovednosti orientovat se v různých kulturách.

Jaké jsou hlavní součásti hnutí multikulturní výchovy?

Dimenze multikulturní výchovy Identifikoval jsem pět dimenzí multikulturní výchovy. Jsou to: integrace obsahu, proces budování znalostí, snižování předsudků, pedagogika spravedlnosti a posilování školní kultury a sociální struktury (Banks, 1995a).

Jaké jsou některé z cílů multikulturní výchovy?

Cíle multikulturní výchovy

  • Educational Equity.
  • Posílení postavení studentů a jejich rodičů a opatrovníků.
  • Rozvoj společnosti, která si váží kulturního pluralismu.
  • Interkulturní/mezietnické/meziskupinové porozumění ve třídě, škole a komunitě.
  • Svoboda pro jednotlivce a skupiny.

Jak se využívá multikulturní výchova?

Sedm způsobů, jak přijmout multikulturalismus ve třídě

  1. Oslavte různé kulturní festivaly. …
  2. Pokuste se dozvědět se trochu více o různých prostředích žáků ve vaší třídě. …
  3. Zahrňte do své sbírky učebnic různé knihy. …
  4. Uspořádejte potravinářský veletrh na oslavu různých jídel z celého světa.

Multikulturní vzdělávání: vzdělávací konference a živý chat

Populární téma

Výběr redakce