Obsah:

Je Lamech ze Setha nebo Kaina?
Je Lamech ze Setha nebo Kaina?
Anonim

Seth a Kain Sedmá generace Lámecha pocházející z Kaina je popsána jako otec Jabala a Jubala (od jeho první manželky Adah) a Tubal-kaina a Naamy (od jeho druhá manželka, Zillah). (Gn 4:17-22 Gn 5:1-32).

Je Noe potomek Kaina nebo Setha?

Kain a SethGenealogie sledující potomky Kaina je uvedena v Genesis 4, zatímco linie od Setha dolů k Noemovi se objevuje v Genesis 5.

Jsou v Bibli 2 Enochové?

Není zahrnuto ani v židovském, ani v křesťanském kánonu. 2 Enoch se liší od Knihy Enochovy, známé jako 1 Enoch, a existuje také nesouvisející 3 Enoch.

Kdo byl Noahův otec?

Stejně jako jeho otec Metuzalém je Lámech, Noemův otec, zmíněn v Bibli pouze za účelem zdokumentování genealogie od Adama po Noema.

Kdo jsou potomci Kaina v Bibli?

Metúšael, Lámech, Jabal/Jubal/Tubal-cain.

Rozdíly mezi linií Sethova a linií Kainovou

Populární téma

Výběr redakce