Obsah:

Co je monoparentální rodina?
Co je monoparentální rodina?
Anonim

n. (sociologie) a. osoba, která má nezaopatřené dítě nebo nezaopatřené děti a která je ovdovělá, rozvedená nebo svobodná.

Co je monoparental?

: pocházející od jednoho rodiče.

Co znamená rodina s jedním rodičem?

Rodiny s jedním rodičem se skládají z rodiče/pečovatele a jednoho nebo více závislých dětí bez přítomnosti a podpory manžela/manželky nebo dospělého partnera, který sdílí odpovědnost za rodičovství.

Co se počítá jako osamělý rodič?

Zpráva OECD definuje rodiče samoživitele jako osoby žijící s alespoň jedním biologickým nebo adoptovaným dítětem a zahrnuje ty, kteří mohou být rozvedení, odloučeni, ovdovělí, svobodní, nikdy se nevdali nebo nežijí s partnerem.

Co je pravda o širších rodinách?

Co platí o rozšířených rodinách? Rozšířené rodiny mohou zahrnovat prarodiče, tety, strýce, bratrance a sestřenice a další. … Síla je rozdělena rovnoměrně mezi dospělé členy rodiny.

Rodina s jedním rodičem ?

Populární téma

Výběr redakce