Obsah:

Kdo vytvořil toto číslo googolplex?
Kdo vytvořil toto číslo googolplex?
Anonim

Číslo bylo poprvé představeno matematikem Edwardem Kasnerem, který dostal jméno pro číslo od svého mladého synovce (a které později Google použil pro své vlastní jméno). Kasner také vymyslel termín googolplex. A kolik nul v googolplexu? Googolplex je 1 následovaná googolem nul.

Kdo pojmenoval číslo googolplex?

Historie. V roce 1920 devítiletý synovec Edwarda Kasnera, Milton Sirotta, vymyslel termín googol, což je 10100, a poté navrhl další výraz googolplex být "jedna, následuje psaní nul, dokud se neunaví".

Proč je googolplex největší číslo?

Je to proto, že ve vesmíru není dost místa na zapsání všech googol+1 číslice googolplexu. … Grahamovo číslo je větší než googolplex. Je tak velký, že vesmír neobsahuje dostatek věcí, na které by bylo možné napsat své číslice: je doslova příliš velký na to, aby se dal napsat.

Jaké číslo je vyšší než googolplex?

Grahamovo číslo je také větší než googolplex, který Milton původně definoval jako 1, po kterém následuje psaní nul, dokud se neunaví, ale nyní je běžně přijímáno jako 10googol=10(10100).

Je googolplex největší číslo na světě?

Navzdory tomu, že máte ve vesmíru více čísel než atomů, snaha dokázat, že vaše celé číslo je větší než celé číslo kohokoli jiného, ​​pokračovalo po staletí. Největší počet pravidelně uváděný je googolplex (10googol), který funguje jako 1010 ^100.

Jaké je největší číslo, do kterého byste mohli počítat?

Populární téma

Výběr redakce