Obsah:

Co je neuromotorické postižení?
Co je neuromotorické postižení?
Anonim

Neuromotorické postižení je abnormalita nebo poškození mozku, míchy nebo nervového systému, které vysílá impulsy do svalů těla. Tato poškození jsou získána při narození nebo před narozením a často vedou ke komplexním motorickým problémům, které mohou ovlivnit několik tělesných systémů.

Jaká je definice ortopedického postižení?

Ortopedickým postižením se rozumí dítě, jehož těžké ortopedické postižení nepříznivě ovlivňuje jejich vzdělávací výkon do té míry, že dítě vyžaduje speciální vzdělání. Tento termín může zahrnovat: (1) Poškození způsobené vrozenými anomáliemi, např. deformací nebo absencí některé končetiny.

Co je neuromotorická dysfunkce?

Neuromotorická porucha je vývojový nebo získaný stav, který typicky ovlivňuje pohyb, hrubou motoriku, držení těla a schopnost jemné motoriky. Neuromotorické poruchy jsou způsobeny poškozením centrálního nervového systému.

Co je ortopedické postižení v angličtině?

Definice „Ortopedické postižení,“je taková, která zahrnuje poruchy způsobené vrozenými anomáliemi, jako je absence člena, PEC, postižení způsobené nemocí, jako je kostní tuberkulóza, poliomyelitida, nebo poruchy pro jiné příčiny, jako jsou amputace, zlomeniny, dětská mozková obrna, popáleniny, nebo …

Co způsobuje ortopedické postižení?

„Ortopedické postižení“znamená vážné ortopedické postižení, které nepříznivě ovlivňuje výkon dítěte ve vzdělávání a zahrnuje postižení způsobené kterýmkoli z následujících: 1) vrozená anomálie, jako je PEC nebo nepřítomnost končetiny; 2) onemocnění, jako je poliomyelitida nebo kostní tuberkulóza; a 3) jiné příčiny, jako …

Simon Gandevia mluví o poškození motoru

Populární téma

Výběr redakce