Obsah:

Jak starý byl Lamech, když se narodil Noe?
Jak starý byl Lamech, když se narodil Noe?
Anonim

Genesis 5:28–31 uvádí, že Lamech byl 182 (podle masoretského textu; 188 podle Septuaginty) let při narození Noema a žil pro jiného 595 let, dosažení věku při smrti 777 let, pět let před potopou v masoretské chronologii.

Jak starý byl Metuzalém, když porodil Lámecha?

25 Když Metuzalém žil jeden sto osmdesát sedm let, stal se otcem Lámecha. 26 Metuzalém žil po narození Lámecha sedm set osmdesát dva let a měl další syny a dcery.

Kdy se Lamech narodil?

Časová osa Genesis

Podle časové osy Genesis – Lámech se narodil 874 let po stvoření Adama a zemřel o 777 let později (v roce 1651), sotva 5 let před datem Noemovy potopy.

Jak starý byl Adam, když se Noah narodil?

Součet let Prvního věku. Od Adama do Noemovy potopy jsou roky 1656. Když totiž Adamovi bylo 150 let, zplodil Setha. Sethovi je 105 let a zplodil Enose.

Kolik let bylo mezi Adamem a Noem?

Čas od Adama do Noema, v době potopy, je 1, 656 let. Přidejte následující genealogie nalezené v kapitolách 10 a 11 Genesis a pak se doba od Ježíše do současnosti rovná přibližně 6 000 let.

Záznam o narození Noema

Populární téma

Výběr redakce