Obsah:

Je přeměněno na přídavné jméno?
Je přeměněno na přídavné jméno?
Anonim

turn (sloveso) turn (podstatné jméno) … U–turn (podstatné jméno) well–turned (přídavné jméno)

Jaký typ slova je otočen?

/ (tɜːn) / verb. pohybovat nebo přimět k pohybu kolem otáčení osového kola; otočit knoflíkem. (někdy po kole) změnit nebo způsobit změnu polohy pohybem po oblouku kruhu otočil židli čelem ke světlu. změnit nebo způsobit změnu kurzu, směru, leptání odbočené vlevo na hlavní silnici.

Jaký slovní druh je turn?

větný druh: přechodné sloveso. skloňování: otočení, otáčení, otočení.

Co znamená otočení?

Pokud říkáte, že někdo na řadě, máte na mysli že se najednou na krátkou dobu cítí velmi špatně. [Britský, neformální] Je na řadě. Dostává legrační obraty, víš.

Může to být přídavné jméno?

It's and its

Například: „Toto je jeho nový domov“– v tomto příkladu je „jeho“před podstatným jménem, ​​takže to musí být přídavné jméno.

Proměňte podstatná jména a slovesa na ADJEKTIVA

Populární téma

Výběr redakce