Obsah:

Význam briefingu?
Význam briefingu?
Anonim

Brífink je schůzka, na které jsou lidem předávány informace nebo pokyny, zvláště předtím, než něco udělají.

Co znamená briefing?

: čin nebo příklad poskytnutí přesných pokynů nebo zásadních informací.

Jak vedete briefing?

Pozdravte své publikum a představte se. Uveďte předmět, zaměření a účel vaší instruktáže. V závislosti na vašem publiku a povaze brífinku řekněte publiku, že na brífinku rádi odpovídáte na otázky, nebo je požádejte, aby s položením otázek počkali do závěru.

Jak používáte slovo briefing?

Příklad stručné věty

  1. Uděláte zpravodajský briefing dnes ráno za hodinu? …
  2. Damian znovu zapnul mobilní telefon a vynořil se do teplého večerního vzduchu z konferenční místnosti Marriott, náhodného místa vybraného jeho šéfem špionáže pro tento týden zpravodajské instruktáže.

Co je instruktáž ze zákona?

Ve Spojených státech je brief písemný právní argument, který je předložen soudu, aby mu pomohl dospět k závěru o právních otázkách souvisejících s případem. … Obvyklý postup vyžaduje, aby strana žádající o soudní opravný prostředek předložila soudu své písemné odůvodnění a zaslala kopii odpůrci.

Jak se zúčastnit briefingu

Populární téma

Výběr redakce