Obsah:

Co znamenají žezla?
Co znamenají žezla?
Anonim

(Záznam 1 ze 2) 1: hůl nebo obušek nesený panovníkem jako znak autority. 2: královská nebo císařská autorita: suverenita.

Jaký je význam a výslovnost slova Sceptre?

/ˈseptə(r)/ /ˈseptər/ (americké anglické žezlo) zdobená tyč, kterou nosí král nebo královna při obřadech jako symbol jejich síly srovnej palcát, orb. Původ slova.

Co znamená pojem suverén?

Často popisuje osobu, která má nejvyšší moc nebo autoritu, jako je král nebo královna. … Národy a státy jsou také někdy popisovány jako „suverénní“. To znamená, že mají nad sebou moc; jejich vláda je pod jejich vlastní kontrolou, spíše než pod kontrolou vnější autority.

Co je Ambit v angličtině?

1: obvod, kompas. 2: hranice nebo hranice místa nebo okresu. 3: sféra působení, vyjádření nebo vlivu: rozsah.

Jaký je pravopis žezla?

podstatné jméno, sloveso (používané s předmětem), cep·tred, cep·tring. Především Britové. varianta žezla.

Žzlo, symbol moci

Populární téma

Výběr redakce