Obsah:

Je slovo sleva?
Je slovo sleva?
Anonim

Rebatable je přídavné jméno. Přídavné jméno je slovo, které doprovází podstatné jméno pro jeho určení nebo kvalifikaci.

Co znamená rabat?

1. Odečtení nebo vrácení (částky) z platby nebo vyúčtování. 2. Zmenšit; zmenšit [Ze středoangličtiny rebaten, odečíst, ze starofrancouzského rabattre, rebattre, snížit, znovu srazit: re-, re- + abbattre, porazit; viz úbytek.

Je bouření slovo?

nepřechodné sloveso zastaralé Dělat vřavu; být ve velkém rozruchu. podstatné jméno Rozruch nebo neklid velkého množství, obvykle doprovázený velkým hlukem, vřavou a zmatením hlasů; hurly-burly; hlučný zmatek. podstatné jméno Násilný ruch nebo neklid, se zmatením zvuků.

Co znamená Rebeat?

verb. Zmlátit, udeřit nebo znovu bičovat.

Co znamená bez slevy?

n. 1 náhrada zlomku splatné nebo zaplacené částky, jako u zboží zakoupeného ve velkém množství; sleva.

Word - Invoervelden gebruiken

Populární téma

Výběr redakce