Obsah:

Který má frenkelovu vadu?
Který má frenkelovu vadu?
Anonim

Některé příklady pevných látek, které vykazují Frenkelovy vady:

  • sulfid zinečnatý,
  • chlorid stříbrný,
  • bromid stříbrný (také vykazuje Schottkyho vady),
  • jodid stříbrný(I).

Který z následujících má vadu Frenkel?

Z výše uvedených informací tedy můžeme usoudit, že bromid stříbrný vykazuje Frenkelovu vadu.

Co je Frenkelova vada, uveďte příklad?

Frenkelovy defekty se většinou projevují v iontových pevných látkách, kde je menší iont (obvykle kationt) dislokován. Některé příklady zahrnují AgBr, ZnS, AgCl a AgI. Zde se vada vyskytuje hlavně kvůli menší velikosti iontů Zn2+ a Ag+.

Který krystal má Frenkelovu vadu?

Frenkelův defekt se vyskytuje u těch iontových krystalů, ve kterých velikosti iontů (aniontů a kationtů) vykazují velké rozdíly. Sloučeniny jako KCl, KBr, CsCl atd. vykazují Schottkyho defekt. Sloučeniny jako NaCl, ZnS, AgI atd.

Je KCl příkladem Frenkelovy vady?

Frenkelův defekt se vyskytuje u iontových pevných látek, ve kterých je velký rozdíl ve velikosti iontů. Kompletní odpověď krok za krokem: Jsou nám dány čtyři iontové pevné látky NaCl, CsCl, KCl a AgCl. … Aby tedy iontová pevná látka vykazovala Frenkelův defekt, musí být rozdíl ve velikosti kationtů a chloridového aniontu, tj. Cl− velký.

Rozdíl mezi Schottkyho a Frenkelovou vadou |angličtina|

Populární téma

Výběr redakce